alkoholbehandling

Hvorfor gå i alkoholbehandling?

Hvorfor gå i alkoholbehandling?

advertorial

Er du alkoholiker, og nærer du et oprigtigt ønske om at lægge dine vaner om og tilbringe resten af dit liv i ædruelighed, bør du opsøge professionel hjælp til alkohol afvænning. Dette gælder i særdeleshed hvis dit misbrug af alkohol er massivt og har været det igennem mange år.

Har du oparbejdet et svært afhængigheds betinget alkoholmisbrug vil det nemlig være temmelig risikabelt hvis du selv forsøger at kvitte sprutten på egen hånd. Og der ud over er der overvejende sandsynlighed for at projektet vil mislykkes.

Der vil ikke gå mere end allerhøjest et døgns tid før alkohol abstinenserne melder sig på banen. Så kan du se frem til mange dage med feberlignende tilstande, kulderystelser, svedeture, konstant kvalme og hyppige, voldsomme opkastninger samt smerter i muskler, led og hoved. Du vil være i fare for at dehydrere hvilket kan give skade på dine indre organer.

alkoholbehandling

Da de mere alvorlige abstinens symptomer inkluderer depression, delirium, selvmordstanker og hallucinationer, kan det være direkte livsfarligt for dig selv at gennemføre en afrusning – hvis altså du overhovedet når så langt. De fleste alkoholikere vil allerede efter få timer med alkohol abstinenser række ud efter flasken igen – og så er man tilbage i samme spor.

Hvordan kommer man i alkohol afvænning?

Der ud over vil en afrusning kun have ringe effekt, hvis den ikke følges op af terapi. Du vil med stor sandsynlighed atter falde tilbage i den gamle vane hvis du ikke kommer til bunds i årsagen til dit misbrug. Og dette sker allerbedst i forbindelse med et ophold på et misbrugscenter.

Du bør derfor henvende dig til et misbrugscenter som for eksempel Behandlingscenter Stien med henblik på en effektiv alkohol behandling, som kan bibringe dig varig heling og ædruelighed. Du kan læse mere, og kontakte Behandlingscenter Stien, via centerets hjemmeside på behandlingscenter-stien.dk.